Aanvraagformulier voor lidmaatschap van het Kennemer Wijn- en Bier Gilde

Lidmaatschap van het KWBG houdt onder andere in:

  • gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het KWBG (installatie plus onderkomen)
  • deelname aan besloten maandelijkse clubavonden (evt plus introducee)
  • deelname aan clubactiviteiten (BBQ, brouwerijbezoeken, enz)
  • kunnen beschikken over aanwezige kennis binnen het KWBG
Lidmaatschap voor het kalenderjaar bedraagt €85,- per persoon en wordt naar rato berekend indien de aanmelding later in het kalenderjaar plaatsvindt. De contributie dient te worden overgemaakt op banknummer IBAN: NL32ABNA0608111996 tnv het Kennemer Wijn- en Biergilde in Heemskerk.

Om lid te kunnen worden van het KWBG dient u 18 jaar of ouder te zijn, én de met een sterretje gemarkeerde vragen te beantwoorden.

Dit is niet verplicht maar wel handig in verband met het maken van (brouw)afspraken tussen leden. Alleen leden kunnen uw gegevens inzien.