Kennemer Wijn en Bier Gilde
het lekkerste bier brouw je zelf

Aanvraagformulier voor lidmaatschap van het
Kennemer Wijn- en Bier Gilde 

Lidmaatschap van het KWBG houdt onder andere in:
- gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het KWBG (installatie plus onderkomen)
- deelname aan besloten maandelijkse clubavonden (evt plus introducee)
- deelname aan clubactiviteiten (BBQ, brouwerijbezoeken, enz) 
- kunnen beschikken over aanwezige kennis binnen het KWBG

Lidmaatschap voor het kalenderjaar 2023 bedraagt €85,- per persoon en wordt naar rato berekend indien de aanmelding later in het kalenderjaar plaatsvindt. De contributie dient te worden overgemaakt op banknummer IBAN: NL32ABNA0608111996 tnv het Kennemer Wijn- en Biergilde in Heemskerk.

 

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van het KWBG dient U 18 jaar of ouder te zijn.

 

Mijn eerste interesse

 

 

Toelichting

1. Een rode asterix * staat voor een verplicht in te vullen veld

2. Een lidmaatschap met het KWBG kan slechts worden aangegaan als akkoord wordt gegaan met het Huishoudelijk Reglement, AVG privacy beleid en het ontvangen van email van het bestuur.