Kennemer Wijn en Bier Gilde
het lekkerste bier brouw je zelf

Lancering Canon van de Nederlandse Biercultuur.

| |
Geschreven door Kitty Rietman

Op vrijdag 28 april werd in Utrecht officieel de Canon van de Nederlandse Biercultuur gelanceerd! Iedereen die iets over de Nederlandse bierhistorie wil weten of publiceren kan terecht op www.canonnederlandsebiercultuur.nl. Initiatiefnemer van de website is de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, de toonaangevende informatiebron over bier en brouwerijen in Nederland.
 
Geschiedenis Nederlandse Biercultuur
De Canon van de Nederlandse Biercultuur is een nieuw initiatief van de Stichting met als doel een beknopt, maar juist beeld te geven van de geschiedenis van het Nederlandse bier. De stichting heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een toegankelijke website met een duidelijke structuur en aantrekkelijke informatie in woord en beeld.
 
De bierhistorie is opgebouwd uit een zevental tijdvakken met een kort overzicht, waarbinnen je kan doorklikken naar 'blikvangers' die ingaan op een voor die tijd kenmerkend fenomeen. Daarnaast biedt de website plaats aan tal van 'overige bierverhalen', die het beeld van de Nederlandse biercultuur nog meer kleur geven. De bedoeling is dat de canon een 'levend' organisme is en verder uitgebreid kan worden. En hopelijk maakt de canon ook voor eens en altijd een einde aan de vele misverstanden en klok- en klepelverhalen die steeds weer de kop opsteken in publicaties.

 
Bierauteurs
De inhoud van de canon is verzorgd door Rudi Bakker in samenwerking met de bekende historische bierauteurs Leendert AlbertsMarco Daane en Kees Volkers. Medewerking aan de canon geschiedt op vrijwillige basis. Het opzetten en het onderhoud van de website is mogelijk gemaakt door donaties van onder andere Mitra en Fortbrouwerij Duits & Lauret, die de opbrengst van hun speciaal gebrouwen bier 'TeVreden' ieder jaar aan een bier-gerelateerd doel schenkt.

Erfgoed Nederlandse Biercultuur
De biercultuur heeft wereldwijd een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, vooral dankzij de opkomst van de kleine zelfstandige brouwerijen. Ook in Nederland, waar in 1980 nog maar zestien brouwerijen waren. Inmiddels zijn er meer dan 900! De Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, die wordt gesteund door grote en kleine brouwers, heeft de afgelopen jaren die ontwikkeling en de informatie over Nederlandse brouwerijen bij gehouden. Deze informatie is voor iedereen te raadplegen op de website www.nederlandsebiercultuur.nl.

Steun het KWBG!

| |
Geschreven door Peter Wester

Steun het KWBG door de Klant Is Koning kaart (KIK kaart) van de VOMAR te koppelen aan Het Kennemer Wijn- en Bier Gilde via code HEKE2023. Dat gaat heel eenvoudig, zie instructies hieronder!

 

  • Spaar je al met een geregistreerde Klant-is-Koning kaart voor jezelf en wil je meesparen voor je club?
    Log dan in je online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel je kaart aan jouw vereniging met de unieke Clubcode: KEHE2023.
  • Heb je nog geen geregistreerde Klant-is-Koning kaart?
    Haal dan snel een kaart in de Vomar winkel of download de Vomar-app en registreer een Klant-is-Koning kaart. Bij het registeren kun je jouw kaart dan gelijk koppelen aan je club met de unieke Clubcode. Meer informatie over de Klant-is-Koning kaart vind je op de website van de Vomar.
  • Is je Klant-is-Koning kaart aan jouw club gekoppeld?
    Mooi! Je kunt gelijk starten met spekken van de clubkas simpelweg door boodschappen te doen bij Vomar en altijd je Klant-is-Koning kaart te scannen bij de kassa. Jij betaalt er niets voor, Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde kaarten over aan de club.

Roelf zijn honderdste brouw

| |
Geschreven door Peter Wester

Tijd voor een feestelijk glas afgelopen zaterdag: de honderdste brouw voor Roelf van Til. De eerste vond plaats in 2006: een West Coast Barley Wine met Peter Wester, John Tuip, Fred Vonk en Frans Geldermans – jaren lang zijn vaste brouwmaat. De honderdste: een Westvleteren 12, met (vlnr) Fred Vonk, Frans Koopman, de ongekroonde brouwer zelf en Erik Legene. Medebrouwer Simon van der Kolk nam de foto en staat er dus (?) niet op, evenmin als John Korver die even afwezig was. Zeker in de eerste jaren noteerde Roelf nauwgezet de aanpak van de meesters, zoals hij ook elke keer precies datum, hoeveelheid en meebrouwers bijhield. Ondanks een voorbeeldig gemiddelde van bijna 6 producties per jaar ontbreekt hij op de plaquette van veelbrouwers in het clubhuis. Die bescheidenheid siert hem.

Meten is weten

| |
Geschreven door Peter Wester

Brouwerij Dampegheest in Limmen is een regionale grootheid in ‘speciaalbier zonder flauwekul’. De meeste leden zullen het bier vast kennen en ook de brouwerij dan wel het proeflokaal zullen vast door leden bezocht zijn. Zondag 7 november is een kleine delegatie van het KWBG in de brouwerij ontvangen om meer te leren over het meten en analyseren van het brouwproces. Dampegheesters Perry Koot en Kees Verlaan vertelden duidelijk en openhartig wat zij doen om het proces te controleren en zo tot een goed eindresultaat te komen.

Uiteraard is het alcoholgehalte één van de parameters die nauwlettend gevolgd wordt.  Het theoretische alcoholgehalte wordt berekend op basis van de brouwgegevens en het werkelijke alcoholgehalte wordt gemeten na destillatie. Hun ervaring is dat meting en berekening aardig met elkaar overeen komen. De kleur (in EBC) wordt gemeten door middel van spectrofotometrie. De bitterheid (in EBU) wordt ook door middel van spectrofotometrie bepaald, nadat de bitterstoffen uit het bier zijn geëxtraheerd met een speciaal oplosmiddel. De bacteriologische analyses zijn uitbesteed aan het laboratorium van Innosieve Diagnostics in Wageningen; resultaten zijn in de regel binnen een week beschikbaar.

De eerste stappen in het proces zijn zeer belangrijk. De kwaliteit van het schroten wordt gemeten door een monster (300 gram) te nemen van het schrootsel  en vast te stellen wat de verdeling van de korrelgrootte is na het schroten. Daarbij gebruiken ze 3 zeven met een maasgrootte van respectievelijk 1,4; 1,0 en 0,25 mm. Van belang is dan: wat blijft er achter op de eerste zeef? Bij Dampegheest zit dat rond de 70%, Volgens de theorie zou dat een optimaal schrootresultaat zijn.

  

   Kees Verlaan demonstreert de werking van de zeven en het destillatieapparaat.

Dampegheest haalt nu een brouwzaalrendement van 83% en heeft als ambitie om door te groeien naar een brouwzaalrendement van 90%. Met een hogere opbrengst hoef je ook minder mouten in te kopen. Binnen het KWBG is een brouwzaalrendement van 60 – 65% gewoon. Hier valt voor ons zeker nog wat te winnen!

Voor het maischen wordt de pH berekend bij het samenstellen van het waterprofiel. De juiste hoeveelheid brouwzouten, afgestemd op de gebruikte mout, zorgt voor een voorspelbaar maisch pH. Tijdens het filteren en spoelen wordt het drukverschil over het filterbed gemeten over 2 kolommen in cm waterkolom, waarbij het drukverschil niet te hoog mag oplopen, dit om vastlopen van het filterbed te voorkomen. Voor het koken wordt de pH gecorrigeerd naar 5.3 voor optimale flocculatie tijden het kookproces. Einde vergisting kan wat tetrahop toegevoegd worden om de schuimkraag te bevorderen.

Al met al een zeer leerzame middag, waarbij uiteraard ook enkele biertjes van de brouwerij positief bijgedragen hebben aan de verkregen inzichten. Tenslotte hebben we als dank nog enkele zelf gebrouwen biertjes aan Perry en Kees overhandigd. 

Peter Wester, Simon van der Kolk en Cees Luttikhuizen